Kráľova hoľa

Kráľova hoľa

Miroslav Holec - 27.08.2012 @ Narodný park Slovenský raj, Slovensko

Fotogalerie