Pokoření pevnosti Masada

Pokoření pevnosti Masada

Miroslav Holec - 09.02.2015 @ Masada, Izrael

Masada je starověká pevnost nacházející se asi 3 km západně od Mrtvého moře v kamenité Judské poušti. Pevnost byla postavena v 1. století př.n.l. a od roku 2001 patří mezi památky UNESCO. Pro návštěvníka je dostupná buď lanovkou nebo pěšky po Hadí stezce.

Po vystoupání jsou vidět základy rozsáhlé pevnosti a z jednotlivých okrajů je možné sledovat okolní Judskou poušť i nedaleké Mrtvé moře.

Fotogalerie